• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזבר: פרופ' נדב דוידוביץ'
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חברת ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, פרופ' ליטל קינן בוקר
פרוטוקולים ישיבות ועד

סיכום אסיפה כללית 16.5.22

ישיבת ועד איגוד רופאי בריאות הציבור 15.7.21

סיכום ישיבת ועד בריאות הציבור 8.4.21

סיכום ישיבת ועד 7.2.21

ישיבת איגוד רופאי בריאות הציבור ופורום התרבות 3.1.21

פרוטוקול ישיבה ועד איגוד רופאי בריאות הציבור 9.1.21

הודעת סיום תפקידי כחבר בקבינט המומחים הלאומי של תכנית "מגן ישראל" - פרופ' חגי לוין

פרוטוקול האסיפה הכללית 29/11/2020

ישיבת ועד בריאות הציבור 11.5

סדנת בריאות הציבור פברואר 2020

ישיבת ועד 10/12/2019

ישיבת ועד 31/7/2019

ישיבת ועד 24/6/2019

סיכום אסיפה כללית איגוד רופאי בריאות הציבור 3.6.2019

ישיבת ועד 8/9/2016

ישיבת ועד 3/7/2016

ישיבת ועד 29/5/2016

ישיבת ועד 15/5/2016

ישיבת ועד 17/4/2016

ישיבת ועד 8/12/2015

ישיבת ועד 7/7/2015

ישיבת ועד 19/4/2015

ישיבת ועד 8/3/2015

ישיבת ועד 10/2/2015

ישיבת ועד 30/12/2014

ישיבת ועד 25/11/2014

ישיבת ועד 17/9/2014

ישיבת ועד 12/6/2014

החלטות כספיות 12/6/2014