• יו"ר (בפועל): פרופ' נדב דוידוביץ
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • חבר ועד: פרופ' חגי לוין
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
פרוטוקולים ישיבות ועד

פרוטוקול ישיבה ועד איגוד רופאי בריאות הציבור 9.1.21

הודעת סיום תפקידי כחבר בקבינט המומחים הלאומי של תכנית "מגן ישראל" - פרופ' חגי לוין

פרוטוקול האסיפה הכללית 29/11/2020

ישיבת ועד בריאות הציבור 11.5

סדנת בריאות הציבור פברואר 2020

ישיבת ועד 10/12/2019

ישיבת ועד 31/7/2019

ישיבת ועד 24/6/2019

סיכום אסיפה כללית איגוד רופאי בריאות הציבור 3.6.2019

ישיבת ועד 8/9/2016

ישיבת ועד 3/7/2016

ישיבת ועד 29/5/2016

ישיבת ועד 15/5/2016

ישיבת ועד 17/4/2016

ישיבת ועד 8/12/2015

ישיבת ועד 7/7/2015

ישיבת ועד 19/4/2015

ישיבת ועד 8/3/2015

ישיבת ועד 10/2/2015

ישיבת ועד 30/12/2014

ישיבת ועד 25/11/2014

ישיבת ועד 17/9/2014

ישיבת ועד 12/6/2014

החלטות כספיות 12/6/2014