• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן
ניירות עמדה: איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

לקט ניירות עמדה: איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

נייר עמדה: הגבלת פעילות בבריכות שחיה לאור התפשטות נגיף קורונה -  יולי 2020


הארכת החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור


תסקיר השפעה על הבריאות לגבי כרייה בשדה בריר


שימוש מושכל במידע להתמודדות עם משבר הקורונה


שימוש בנתוני תקשורת למעקב אחר אזרחים לצורך צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש


סיקור כלואים לצהבת - איגוד רופאי בריאות הציבור - ינואר 2020


נייר עמדה של איגוד רופאי בריאות הציבור: מוגש למועצה הארצית לתכנון ובנייה במסגרת דיון בתמ"א 41 - ספטמבר 2019


נייר עמדה של איגוד רופאי בריאות הציבור: מוגש במסגרת התנגדויות לתוכנית רכס לבן, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים


נייר עמדה של איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל: חיסונים – זכות לבריאות - נובמבר 2018


נייר עמדה בנושא הגדרת השמנה וההתייחסות אליה - מאי 2018


תסקיר השפעה על הבריאות לגבי כרייה בשדה בריר - נייר עמדה במסגרת דיון בוועדת הכלכלה 2018.2.6


השירות המונע לילד - הקמת רשות לאומית מהלידה ועד גיל 18–יוזמת איגוד רופאי בריאות הציבור בהסתדרות הרפואית בישראל


נייר עמדה - צו ההרחבה למניעת עישון 31.12.17


תקנות הגנה על בריאות הציבור (סימון תזונתי) – גישת בריאות הציבור לדיון 13.12.17


הגבלת מכירת מוצרי טבק לבני 21 ומעלה


הגבלת פרסום מזון מזיק - גישת בריאות הציבור בראי לקחי המאבק בטבק


עמדת הארגונים העוסקים במניעה ובגמילה מעישון בישראל


בקשה לחוות דעת מבקר המדינה בנושא: אי יישום התוכנית הממשלתית למניעת עישון


יישום אמנת המסגרת של ארגון הבריאות העולמי בנושא פיקוח בתחום הטבק 


הגנה על בריאות הציבור מפני שיווק ופרסום מוצרי טבק בישראל


נייר עמדה בנושא תוכנית כוללנית להתמודדות עם התחלת עישון בקרב בני נוער


נייר עמדה בנושא התמודדות עם עישון בצה"ל


נייר עמדה בנושא עשר אסטרטגיות מוכחות למלחמה בעישון


נייר עמדה בנושא הסכנה לציבור מכניסת סיגריות חדשות לישראל


עמדת הר"י לקראת דיון בנושא "גמילה מעישון וכניסת מעשנים חדשים"


השירות המונע לילד בפריפריה - הקמת רשות ממלכתית - יוזמת איגוד רופאי בריאות הציבור


עמדת איגוד רופאי בריאות הציבור בעניין חוק הצללת גני שעשועים


מתווה חירום יזום לפתרון מצוקת טיפות החלב והשירות המונע לילד ולתלמיד בישראל


תוצרי קבוצות העבודה בסדנה במצפה רמון 5-6.2.2016


נייר עמדה טיפות חלב


דוח שר הבריאות על העישון בישראל בשנת 2014 - עמדת ההסתדרות הרפואית בישראל - לקראת דיון בוועדת הבריאות (2015)


מצוקות איגוד רופאי בריאות הציבור והמלצות לפתרונן (2011)


מערכת בריאות הציבור בישראל במאה ה-21 (2010)


עתיד מערכת בריאות הציבור בישראל (2010)


איגוד רופאי בריאות הציבור (2010): הפרטת שירותי בריאות התלמיד - סכנה לבריאות הציבור


גילוי מוקדם - סרטן מעי גס (2008)


הכנסת, מרכז המחקר והמידע:
שירותי הבריאות לתלמיד בישראל: 2008–1998


פס"ד, בג"ץ 5012/97  שירותי בריאות לתלמידים בבתי-ספר


איגוד רופאי בריאות הציבור (2005) צריך לעצור רגע לפני:
בהמשך לגילוי הדעת בנושא העברת השירות המונע לקופות החולים נייר 1 נייר 2  נייר 3


הבנק העולמי על בריאות הציבור (2004) |

בריאות הציבור - שרות לאומי או ביזור השירות לספקים? (2003)

הבנק העולמי קובע – הפרטת הטיפול המונע – סכנה לציבור (2004)