• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזבר: פרופ' נדב דוידוביץ'
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חברת ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, פרופ' ליטל קינן בוקר
חיזוק המקצוע

Sharing European Educational Experience in Public Health for Israel (SEEEPHI) is a Capacity Building in Higher Education project funded through ERASMUS+, which transfers knowledge and best practices from European Union Higher Education Institutions (HEIs) to countries and HEIs outside the EU. The project begins in January 2021 and runs for three years involving ASPHER as the coordinating organization and a consortium of ASPHER Member schools (four EU HEIs[*] and four Israeli HEIs[†]) and the Israeli Association of Public Health Physicians.

חגי לוין

נדב דוידוביץ'

שרון אלרעי-פרייס

ליטל קינן-בוקר

מיכאל אלדשטיין

אילנה בלמקר