• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

החדשות

08.04.2020, 08:00
07.04.2020, 13:58
06.04.2020, 08:45
05.04.2020, 08:57
03.04.2020, 11:20
02.04.2020, 14:48
31.03.2020, 09:42
30.03.2020, 11:31
30.03.2020, 09:36
30.03.2020, 08:43