• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

החדשות

24.02.2020, 08:21
23.02.2020, 09:17
23.02.2020, 07:59
20.02.2020, 00:01
18.02.2020, 11:03
17.02.2020, 10:33
10.02.2020, 14:54
10.02.2020, 10:01
05.02.2020, 07:40
02.02.2020, 08:57