• יו"ר: פרופ' חגי לוין
  • מזכיר האיגוד: ד"ר ערן קופל
  • גזברית: ד"ר איריס רסולי
  • חברת ועד: ד"ר מאיה לבנטר-רוברטס
  • חבר ועד: פרופ' נדב דוידוביץ
  • חבר ועד: ד"ר מיכל ברומברג
  • ועדת ביקורת: ד"ר עמוס מור, פרופ' אילנה בלמקר, ד"ר קרן לנדסמן

החדשות

13.08.2020, 10:31
11.08.2020, 12:29
11.08.2020, 10:05
10.08.2020, 11:22
09.08.2020, 10:34
07.08.2020, 11:32
06.08.2020, 12:57