הודעה בדבר הכנס וקול קורא להגשת תקצירים 

אתר הכנס

מייל לפרטים נוספים: Publichealth@ortra.com